... el de les agulles d'estendre

...i els retalls

tornar