Magical Mystery Grup
Concert homenatge al nostre company Pam Vila
Sala Núria d'Olot 29 de gener del 2004

Segona part
elèctrica


Jordi Sabater


Ton Torner


Josep "Xei" Barti


Josep Maria Francino


Jordi Figueres

torna