Tony Sheridan

Burjassot (València) 9.12.2005

fotos de Maribel Bálius
 amb Carlos Chardí  i  Josep Maria Francino

i l'autògraf d'en Tony

tornar