Revista "El Chou" - 4 de març de 1994
historieta d'Arasa

busca al substitut!!