OSCAR
El Jueves  25.06.2003
(retalls d'una historieta)


tornar