VENTURA & COROMINA
La Vanguardia  15 maig 2005

tornar