INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA JOHN LENNON
30.04.1993     BARCELONA - GRÀCIA

l'Exposició     La Plaça     El Concert
                                                 

tornar a...

Racó dels Beatles     Magical Mystery Grup