Fent Amics NostàlgicsDels Seixanta
Estand d'aquesta penya d'amics,  a la Fira de Sant Lluch, d'Olot,  l'octubre del 2004

tornar