Virtu Moron
Londres 27 de juny de 1998

Els Estudis EMI i el pas cebra a Abbey Road

tornar