New Zealand
Auckland, mars 1993
el Quim Francino i les Rickenbacker

tornar