QUIM FRANCINO
New Zealand
Paul McCartney a Auckland, mars 1993

A l'Aeroport                               Al Concert
               
 

...i el Quim i les Rickembacker

tornar