Elisa Cordero
Diverses fotografies de 2005 a 2012

Liverpool

2005

2007

_

2009


2010
_2011


 

Amb Marcus "Lennon" Cahill, a l'escenari del Cavern

 

Hamburg


Praga

 

tornar