fotografies de Josep Maria Francino
24 de desembre de 2007
Fraga
(Franja de Ponent)

tornar