JORDI SELLAS I ESQUENA

La Sellas Family a Londres - 11 de setembre de 2009
Jordi, Teresa, Jordi, Tere, Xavier i Jess

Abbey Road - Pas cebra i estudis EMI

Un cafè força Beatle

Saville Road 3 - Oficines d'Apple i terrat-escenari de l'últim concert de The Beatles

...i una tenda Beatle

 

tornar