Maia Creus  i  Miquel Masclans
Nova York  juny 2004

al Central Park

Imagine


la Maia


i el Miquel

l'Edifici Dakota

torna