Petita correspondència amb el "Father Tom McKenzie"
1990

La Carta

La Nadala

Una fotografia amb nota al darrera

la premsa

la notícia de la seva ,mort

...i el segell oficial

tornar