Amb el fotògraf Robert Whitaker
a la Fira del Disc de Col·leccionista de Girona l'any 1996

RobertR.Whitaker   &   JMFrancino

tornar