Joaquín Luqui

                                  ______________ Josep Maria Francino                Joaquín Luqui     F.Javier Belda
                                                             ___________________Manel La Rosa                           Alfonso Carboné
                                                                                                                                            _______________Luis Merino
 
 

Certificat, programes, cipolins, el single i  el retall de premsa

 

tornar