TONY SHERIDAN
& The Magical Mystery Grup

La Mirona - Salt (Girona) 27 de gener de 2006

El concert
Fotografies de Joan Ollé


tornar