TONY SHERIDAN
& The Magical Mystery Grup

La Mirona - Salt (Girona) 27 de gener de 2006

La Premsa

Les fotos del concert

Joan Ollé

Jordi Sellas

i amb els  fans al camerino

Josep Maria Francino

tornar