Montesquiu 16 d'octubre de 2010
el reportatge de l'Elena Mayortornar