RADIOKUARTET

Plaça de l'Església - Ball de tarda
Tordera - 21 d'agost de 2011

Fotografies d'Elena Mayor

tornar