RADIOKUARTET
Barcelona - Jardins del Museu Marítim
Entrada dels Gegants de Barcelona

Fotografies de Verònica Vidal
__
Jesús Ventura__________________________Josep Maria Francino

__
Òscar Igual_____________________________Josep Maria Adell

Fotografies de Marta Arango

tornar