Alexandre Francino Murgades

l'Alexandre amb l'Antonio Moyano Francino

amb els fills i nebot, el 2006

______________Òscar____Carles______Alexandre__Jano______Mònica Rius_____Carles Francino Navarro

tornar