A-05___(de A4)

                 ===================================================================
                 ||                                  ||              ||                  ||                        ||                                 ||
      Josep & Antonia Pujol    Àngel     Francesca      Enric            Constància        Manuel & Ramona Díes
      (Pont de Suert)                                                     (1882-Sopeira...)                     (1889-1965 Pont de Suert)
                ||                                                                                                                                  ||
    Josep &  Ramona Batlle                                                                                     Manuel & Clotilde García
    (Lleida 30.10.1926-12.12.2014)                                                                                (1918-Pont de suert
         (A-10)                                                                                                                1971-Barcelona)
                                                                                                                                                    ||
                                                                                                                                       =====================
                                                                                                                                        ||                                            ||
                                                                                                                                  Manuel                                Miguel
                                                                                                                                   (Pont de Suert)                    (Madrid-1951)
                                                                                                                                                                                   (A9)
 
 tornar