A-10___(de A5)
 

                                                                                        Josep &  Ramona Batlle Vilalta (2.5.1932)
                                                                                         (Lleida 30.10.1926-12.12.2014)
                                                                                                                  ||
         ==================================================================================
         ||                             ||                                                      ||                  ||                          ||                                                ||
   Josep Mª               Xavier & Maria José Urdániz       Antoni             ||                 Anna Maria                      Gemma & James May
   (31.1.1958)            (28.4.1960)                                      (21.4.1959)      ||                  (BCN-26.01.1962)             (26.08.1971)
                                        ||                                                                         ||                                                               viuen a Nova York
                                        ||                                                                         ||                                                                            ||
               ========================                                              ||                                                            ================
               ||                       ||                          ||                                          Pere                                                         ||                                  ||
            Pau                 Irene                   Clara                                       (16.5.1966)                                        Adriana                        Tomás
                                                                                                                   ||                                                          *
                                                                                        ==========================
                                                                                        ||                                                        ||
                                                                 & Victoria Valentines (fins 2008)           & Chantal Doncarli (des de 2009)
                                                                 (viuen a Vilanova i La Geltrú)                (viuen a Santiago de Chile)
                                                                                        ||                                                        ||
                                                                 ====================                                 Sara
                                                                 ||                                          ||                                (24.2.2010)
                                                              Pere                                    Maria
                                                              (30.11.2000)                        (24.5.2004)
 


tornar