C-02  (de A2)
                                                                                             ||
                                     ====================================================
                                     ||                                                       ||                                                       ||
           Josep Maria  &  Marisa Ibars                Maria del Carme                           Fèlix  &   Araceli García
             (19...-Terrassa)                                             (19-Terrassa)                              (19-Terrassa)
                                     ||                                                                                                                ||
                             Mònica                                                                                     ===================
                               (7.4.1971)                                                                                 ||                                        ||
                                                                                                                        Gerard                           Marina
                                                                                                                          (Blanes)                            (Blanes)
 
 

tornar