Una preciosa història del nostre cognom
enviada per la Glòria Francino Pinasa, de Sopeira

Aquesta és una informació que ens porta molts anys abans dels que, per ara,
son els "nostres primers pares", Joan Francino i Maria Baleix,
acreditats a Pont de Suert el segle 17.

tornar