Josep Maria Francino Roca
Terrassa

Josep Maria  i  Marisa Ibars

========================

Recordatori del comiat d'en Josep Maria "Mia"

 
 
 

tornar