2016
Sembla que fos ahir. Els mateixos posats de la mateixa manera...
66 anys després. Terrassa 1.5.2016

tornar