Xavier Francino i Cos
Terrassa 1945


1949


1955 amb la seva germana Maria Dolors

tornar