Joan Baptista Humet
Estudis Columbia de Barcelona, 7 d'agost de 1971


enregistrament de "KRISTINE"
Àlbum fotogràfic

Josep Maria Francino


Quim Francino


JMFrancino & Lluís Rambla


JMFrancino & Joan Baptista Humet


JMFrancino & LLRambla


JMFrancino & JBHumet


Emiliano Alaiz, Núria Batalla, JMFrancino, LLRambla & ?


Joan Molas, LLRambla, ? & JBHumet


NBatalla & JMFrancino


JMFrancino & LLRambla


LLRambla


JMFrancino & Lluis Rambla

tornar