25 ANYS!!

El Sopar de les "Mòmies" - "collita" de 1983
... i amb aquesta gent i d'altres que no hi eren, va començar tot.

Can Cortada - Barcelona 26 de juny de 2008

les fotografies de:

________________Dani Guinot____________________Àngels Bronsoms___________________Josep Maria Francino

__

Jaume Boix

...de moment.

i la cara que ens va quedar...

 

amb un estimat record per als companys i companyes del 83 que ja ens han deixat.
Caballo viejo
 

tornar