CONSTITUCIÓ RÀDIO CLUB TERRASSA
     
El 14 d'octubre de 1928 se celebra una reunió per intentar la formació de Ràdio Club Terrassa.
Antolina Boada inaugurando en 1932 EAJ 25
Antolina Boada inauguran  EAJ 25 (1932)
El 15 de novembre de 1928 el governador Sr. Milans del Bosch signa l'autorització del primers estatuts de Ràdio Club Terrassa.

Vista del locutori. (1932)
El dia 27 de novembre de 1928 va tenir efecte una reunió convocada por una comissió que presidia D. Eudaldo Aymerich, per intentar formar una associació a la ciutat que agrupés  tots els amants de la radiodifusió. 

Durant l'acte va parlar el Sr. Aimerich, qui va explicar a tots els reunits l'abast d'aquesta associació que pretenia. També va donar detalls, a més, dels treballs efectuats fins a aquell moment del reglament i els estatuts del Club que havien estat presentats perquè els aprovés el governador civil de la Província. 


Com a  resultat del gran interès que van  demostrar tots els assistents en la seva creació i el compromís que van adquirir, es va procedir entre tots els assistents a l'elecció de la primera Junta Directiva que va quedar formada de la  manera següent: 

president:  Juan Rusca Avellaneda 
vicepresident: Fco.Matarrodona Llobet. 
secretari: Evaristo Moliné Nos. 
sot secretari: Juan Ramoneda Casal. 
tresorer: José Girona Boada. 
Vocals: Eudaldo Aymerich Tarradella i Isidro Armengol Campderrós, qui van prendre possessió dels càrrecs immediatament. 
Quedava constituïda Ràdio Club Terrassa.


Antics locutors i membres de la emissora (de esquerra a dreta) : Anselmo Marcet, Lidia Segués, Vicente Martines, Dolors Utiel, Juan Marqués Antolina Boada, Jualia Gonzalez, Guillermo Salceda, Maribel Pui, Octavio Juliá y José Manuel  Salillas


Eudaldo Aymerich Tarradellas,fundador del Club de Ràdio Terrassa.


Administració en el carrer Sant Pere
 

Estudi Ona Mitja
 

Estudi nº 2
 

Lidia Segués
 

Grup emissor de Can Boada del Pi
 

Saló d'actes al carrer Sant Pere
 

Actuació el 12 de març de 1979
 
 

25 juliol 1932. Se obté el permís d'instal·lació i utilització de la emissora
EAJ 25,
inicien l' emissió en període de proves el dia de Nadal. 
Ubicació primera emissora. carrer Font Vella
24 gener de 1941.Se inaugura el nou local e instal·lacions de Ràdio Terrassa en el número 38 del carrer de Sant Pere, abandonen el local nº 62 del carrer Font Vella. 

28 juliol 1948.  S'inaugura el Centre emissor de Ràdio Terrassa ubicat en Can Boada del Pi. 

Sant Pere
 
 
 

Anterior seu en Carrer Sant Pere

rtgutem.jpg (27773 bytes)

Actual ubicació de Ràdio Terrassa en el carrer  Guttenberg, nº 3-13 ,  inaugurada el 7 d' octubre de 1983.