L A   C O R R A N D A

    LA CORRANDA va ser un grup de cançó tradicional catalana que estava el la línia de molts
    grups espanyols dels anys 70  (Nuevo Mester de Juglaria, etc.).   El va crear la discogràfica
    Philips per  a  completar el seu catàleg amb un grup de Catalunya.   L'encàrrec el va rebre
    TONI LLOVET, cantautor i amb Dolors Laffitte va buscar intèrprets per a formar un quartet
    que pogués enregistrar un disc LP.   El grup estava integrat per Dolors Laffitte, Toni Llovet,
    Ricard Casals i Jordi Roura.
    Mai no van actuar en públic. Només van participar en programes de TVE per a promocionar
    el seu disc (La banda del mirlitón, Temps de cançons i Especial La Corranda)  dirigits per en
    Sergi Schaff i Mercè Vilaret.  Florenci Surroca  va  ser l'encarregadat per la discogràfica per a
    impulsar el grup i l'Alfredo Garrido,director artístic. Els arranjaments eren de Mercè Torrents
    Ricard Casals i Enric Herrera.
    Van editar dos albums, LA CORRANDA Cançons Populars Catalanes (1975) i  LA CORRANDA
    Canciones Populares Catalanas (1976)

                                                        la fotografia

________________________
____________________________________Toni Llovet
_____________________________Dolors Laffitte - Jordi Roura
___________________________________Ricard Casals