Magical Mystery Grup
Hotel Avenida Palace
Barcelona 6 de desembre de 2001

Concert fet al "Salón Parrilla", el mateix en el que els Beatles
varen oferir la roda de prensa el 3 de juliol de 1965.

tornar