Núria - Olot 11 d'octubre de 2007

La Tato, l'Àngel i el públic... en general
 

tornar