Núria - Olot 11 d'octubre de 2007

El dibuixos d'en Lluís Carbonell, fets en directe, a vista d'escenari

_____

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

altres dibuixos d'en Lluís Carbonell

tornar