BEATLES WEEKEND 2014
l'Estartit

Plaça de la Llevantina

_________________________Litus____________________Jordi Sabater____________Audal Figueres
_________________Ton Torné______________________Jordi Figueres_______________Josep Maria Francino

Reformació del Magical Mystery Grup per el Beatles Weekend 2014

fotografies: Joan García Egea - Raquel Demiquels
Juanjo Zapatero - Pilar Armengol - Toni Cera


unes proves de so

tocant per Les Medes

i comença el concert!

__

__

__


 
 
 


 

tornar