Can Periques


Enderrocada totalment l'any 2009

estat el 7 de març de 2010 - l'era i un munt de pedres

tornar