Raquel Vergés
Olot

la Raquel a l'estudi

obra
  

  

  

tornar