LA CONDEMNA

escolteu les músiques
1- El Principi          2- La Condemna

3- La Fugida          4- El Final

els músics
Josep Maria Pagès, piano
Josep Roig, violí
Joan Figueras, Violoncel
Josep Maria Francino, composició, guitarres, so i mescles
Enregistrat amb l'Estudi mòbil de Ràdio Terrassa l'ú de juny de 1981

i mireu les fotografies