FRANCINO's
10 d'abril de 2010

Trobada de coneixença a Sant Cugat del Vallès
Petit reportatge de l'esmorzar de "cosinor"

Mònica Francino Ibars - Josep Maria Francino Roca - Miquel Àngel Francino Juan - Maria dels Àngels Francino Juan
Maria Mercè Francino Juan - Josep Maria Francino Arenillas - Maria Josep Francino Juan


Maria dels Àngels Francino Juan - Xavier Noguera


Maria Josep Francino Juan - Walter Kaupp


Pilar Armengol - Maria Josep Francino Juan


Maria Mercè Francino Juan


Antoni Olmos - Maria Mercè Francino Juan


Marisa Ibars - Josep Maria Francino Roca


Alícia Querol - Antoni Olmos - Maria Mercè Francino Juan
 

tornar

© jm@francino.com